DCdent pictures

Martes, 18 de marzo de 2014 2 comentarios

DC1 DC2 DC3 DC4 DC5 DC6

Categories: General Tags:

BARBARIE CASTROCHAVISTA EN VENEZUELA

Domingo, 9 de marzo de 2014 3 comentarios

BiLlGOxIIAAjg9B

BiN1c-zCMAAHuFv

BiKVMvLCAAAvbiQ

BiKz8nTIgAEeZAB

BiFaO8gCMAAiGQ5

BiFnQaoCAAEz1w4

BiF5nL4CYAAHpYL

BiGDKTyIgAAUjyR

BiF7AMwIAAATDwc

Bh_dcnvCcAAY1yv

Bh_exfpIAAM4mvp

BiEUskzCYAE_bnR

BhxjWCtIcAALybr

BiAGERhCIAAjTOK

BgdB02YCMAA4jiU

BhbW0QECMAEeD6u

BhbYCmeIIAA1D0U

BhSCMw0IYAARwaD

BhRF1igIAAA2MJa

BhQ3efqIgAARF8B

BhAP3MQCcAA0chz

BhRSikGCUAEBx2j

BhRHLy-IgAAvnZ6

BhRBlQ2IAAAyCaV

BhQWswjCQAE2LKQ

BhIrKcQCAAAW16t

Bg2lSdVCUAEmgxj

Bg3UMCcCYAAUHi8

Bg2VK8eIAAAgVfZ

Bg2K6RYIgAAeg7J

MUERTO

CARA MASACRADA

GB ABUSOS 4

ESBIRRO GORILA

crimen 2

GN crininal 1

bassil dacosta

ESTUDIANTE CAIDO

herido o muerto  en caracas (1)

188-abusos-gn-21[1]

tiro en la espalda

perdigonazos

herida en pierna

herida en merida

estudiante hedida

maduro con fusil

maduro-armado

DISPARO EN LA CARA

Categories: General Tags: